progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-12-12

Komunikacja Beskidzka S.A.

Legionów 54

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 5470049147

Contact person:

Rafał Ryplewicz

Tel.:

e-mail: rryplewicz@komunikacjabeskidzka.pl

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Komunikacji Beskidzkiej S.A., ul. Legionów 54 w Bielsku-Białej

PROCEEDINGS NO Z5/39051

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: KB/1/2022

Type of order: Deliveries

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 2 600 m3 oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego (ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała), przeznaczonego do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej. Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy przez okres kolejnych 48 miesięcy.


Explanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...